Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Документи
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

Документи
Документи
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
 
Статут на Општината
 
Закон за технолошки индустриски развојни зони
 
Животна средина и просторно планирање
 
Буџет на Општина Тетово за 2017 година
 
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2015 година
 
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2016 година
       
 
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово, Македонија
Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014