Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Komuna
 Këshilli i Komunës
 
Kryetari i Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Komisionet e këshillitKomisioni verifikues

Mimoza Zulbeari – Kryetar 070/947-640 mimozaiss@hotmail.com

Аnita Boshkovska Jovanovska– anëtar 078/355-376 anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

Amet Rexhepi - anëtar 071/851-821 ametredzepi@hotmail.com

 

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE MANDATORE, ZGJEDHJE DHE EMËRIME

Yllzana Zeqiri – Kryetar 071/466-196 yllzanazeqiri1987@gmail.com

Halime Rustemi - anëtar 071/959-314 halime.mhm@gmail.com

Angel Karapetrov- anëtar 071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com

Shpresa Qazimi - anëtar 070/979-449 qazimishpresa@gmail.com

Natasha Petrovska - anëtar 071/346-327 n.gavrovska@gmail.com

 

KOMISIONI STATUTAR-JURIDIK

Bekim Sadik - kryetar 071/500-857 bekim-sadiki@hotmail.com

Mahije Sejfuli - anëtar 072/757-906 mahijesejfuli20@gmail.com

Мaja Jakovlevska - anëtar i jashtëm 078-833/721 jakovlevskamaja@gmail.com

Кrenar Berisha -  anëtar i jashtëm 070-651/559 krenar.berisha1999@gmail.com

Faton Selami - anëtar 070/964-305 fselami84@gmail.com

 

 KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Argjent Veliu - Kryetar/ anëtar i jashtëm 078255324 argjend.veliu@yahoo.com

Shpresa Ramizi - anëtar i jashtëm 070-608284 ramizi.shpresa1@gmail.com

Nenad Jançeski - anëtar i jashtëm 070890271 nenadjanceski@gmail.com

Veton Murati - anëtar

Harun Deari - anëtar i jashtëm 076-226/112 uniaga72@yahoo.com

 

KOMISIONI PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT JETËSOR

Naim Ismaili - Kryetar 070/224-489 nismaili18@gmail.com

Mumin Tairi - anëtar i jashtëm 070240476 mumin_te@hotmail.com

Ratko Davidovski - anëtar 076/484-278 dratko@yahoo.com

Sali Elmazi - anëtar 072/279-556 salielmazi@gmail.com

Gligorije Stojanovski - anëtar 070/256-554 gstojanovski@t.mk

 

KOMISIONI PËR VEPRIMTARI KOMUNALE

Abduraim Maksuti - Kryetar 070/923-780 viganmaksuti@gmail.com

Mirosllav Simovski - anëtar i jashtëm 070388903 seska_te@yahoo.com

Uka Aliti - anëtar 071/480-765 ukaaliti@005gmail.com

Emin Velia - anëtar 071/588-071 e.velija87@gmail.com

Darko Tanevski - anëtar i jashtëm 072-312-066 tanevski.darko972@yahoo.com

 

KOMISIONI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE

Angel Karapetrov - Kryetar 071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com

Besa Kadriu - anëtar 070/626-365 besa.kadriu@gmail.com

Halime Rustemi - anëtar 071/959-314 halime.mhm@gmail.com

Amet Rexhepi - anëtar 071/851-821 ametredzepi@hotmail.com

Ejup Shabani - anëtar i jashtëm 075-288/098 ejupshabani@outlook.com

 

KOMISIONI PËR DHURATA DHE MIRËNJOHJE

Mimoza Zulbeari - Kryetar 070/947-640 mimozaiss@hotmail.com

Mahije Sejfuli - anëtar 072/757-906 mahijesejfuli20@gmail.com

Ilija Marinkovski - anëtar i jashtëm 070-460/825 ile.marinkovski@gmail.com

Lindita Jaja - anëtar 071908527 ljahjai21@gmail.com

Vullnet Kuçi - anëtar i jashtëm 070-733/574che_neti@hotmail.com

 

KOMISIONI PËR BARABARËSI GJINORE

Anita Boshkovska - Kryetar 078/355-376 anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

Besa Kadriu - anëtar 070/626-365 besa.kadriu@gmail.com

Pranvera Kasami - anëtar i jashtëm 075309748 kpranvera@gmail.com

Donika Luma - anëtar i jashtëm 070801838 lumadonika@gmail.com

Ivona Sterjoska - anëtar i jashtëm 078969578 sterjoskaivona1@gmail.com

 

KOMISIONI PËR VLERËSIMIN E DËMEVE NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE

Rilind Selmani - Kryetar 071-977/090 rilind_selmani_95@outlook.com

Festim Zeqiri - anëtar i jashtëm 070-371150 festim.zeqiri@tetova.gov.mk

Lulzim Bexheti - anëtar i jashtëm 072-245/886 lbexheti@hotmail.com

Slagjana Pandilovska - anëtar i jashtëm075-474/510 slaganapandilovska@yahoo.com

Mirko Martinovski- anëtar i jashtëm 070-826/476 mirko_martinovski@yahoo.com

 

KOMISIONI PËR MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Erza Fetai - Kryetar 071641868 fetahiezra@gmail.com

Elif Mahmuti - anëtar i jashtëm 070957840 elifmahmut997@gmail.com

Daniela Apostolovska - anëtar i jashtëm

Irena Dimitrievska - anëtar i jashtëm

Nuri Azizi - anëtar i jashtëm

Bajram Murseli - anëtar i jashtëm

Dorontina Memeti - anëtar i jashtëm 076202861 dorontinaemir123@gmail.com

Larita Rexhepi - anëtar i jashtëm 075361030 laritarexhepi19@gmail.com

Ferdi Ismaili - anëtar i jashtëm

 

KOMISIONI PËR PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE

Rajfin Imeri - Kryetar  072/224-966

Nexhbi Jakupi - anëtar  070/988-798

Gëzim Qaili - anëtar 070/750-639

Besar Ismaili - anëtar 070/459-457

Muhamed Mustafa - anëtar 071/490-459

Zhivko Popovski - anëtar 078/440-511

Abdulla Osmani - anëtar 070/661-882

 

KËSHILLI I SIGURISË NË KOMUNIKACIONIN E RRUGËVE TË KOMUNËS SË TETOVËS

 Zija Qamili - Komuna e Tetovës

Elmir Mustafai - Komuna e Tetovës

Memet Jonuzi - Komuna e Tetovës

Hana Bexheti - Komuna e Tetovës

Zoranço Talev - MPB-SPB Tetovë

 Jetmir Abazi MPB-SPB Tetovë

 Rexhep Ismaili - MPB-SPB Tetovë

 Murat Kasami - Kontrolli teknik Zgjimi

 Perica Todorovski - Kontrolli Teknik AVTO CEM 

 Dimitrije Apostolovski - QRAPT."Mosha Pijade" 

 Ali Alili - Auto shkolla Zebra

 Setki Ismaili - SHF Kirili dhe Metodi

 Xhelal Alili - SHF Naim Frashëri

 Dijana Cenoska - SH.F.K. Kikish 

 Blagoja Vojnovski - anëtar i jashtëm 

 Arsim Nuredini

 Atanas Merxhanovski 

 Mumin Tairi

 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014