Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Инфо
 Банки
 
Хотели и ресторани
Медиуми и печат
Банки
Транспорт
 
БанкиБанки во Тетово

ALPHA BANK

Адреса: Бул. Илириа 112, Тетово
Тел: 044 333 309
Факс: 044 338 939
E-mail: tetovo@alphabank.com.mk
www.alphabank.com.mk

HALKBANK

Адреса: Бул. Илириа 19, Тетово 
Тел: 044 350 141
E-mail: branchtetovo@halkbank.mk
www.halkbank.com.mk

KOMERCIJALNA BANKA

Адреса: Ул. Видое Смилевски Бато 60, Тетово 
Тел: 044 344 210
E-mail: contact@kb.com.mk
www.kb.com.mk

NLB TUTUNSKA BANKA

Адреса: Ул. Т.Ц. Мерџан, влез 1, кат 1
Тел: 044 356 700, 044 356 702
Еmail: tb.tetovo@tb.com.mk
www.nlbtb.com.mk

OHRIDSKA BANKA

Адреса: Ул. Илинденска бр. 1, Тетово 
Тел: 044 353 430
E-mail: obinfo@ob.com.mk
www.ohridskabanka.mk

PROCREDIT BANK

Адреса: Ул. М.А. Ченто бр. 1
Тел: 044 356 730
E-mail :infote@procreditbank.com.mk
www.procreditbank.com.mk

SPARKASSE BANK

Адреса: Bul. Илириа 10, Тетово 
Тел: 044 353 700
E-mail: contact@sparkasse.mk
www.sparkasse.mk

STOPANSKA BANKA

Адреса: Bul. Илириа 32, Тетово
Тел: 044 334 655
E-mail: sbank@stb.com.mk
www.stb.com.mk

UNIBANK

Адреса: Bul. Илириа 40, Тетово 
Тел: 044 352 100
E-mail: tetovo@unibank.com.mk
www.unibank.com.mk
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014