Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Соработка со други градови
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
Меѓуопштинска, регионална и меѓународна соработкаОпштина Тетово соработува со соседните градови, локалните власти од државите од регионот и со земјите на ЕУ.Општина Тетово соработува со сите општини во земјата. Таа е член на Заедницата на единиците на локалната самоуправа во Р.Македонија и остварува плодна соработка со општините Елбасан, општина Кепез-Анталија,Општина Бајрам Паша-Истамбул, Лузије од Франција и со општина Кипар.

Канцеларијата  за меѓународните односи која функционира во склоп на кабинетот на градоначалникот на општината , се залага во насока на вклучување на Тетово во регионални и меѓународни текови , размена на искуства во организирање и администрирање со градови, заштита на животна средина, културна размена, подобрување на урбаната инфраструктура, поттикнување на економска и производна активност.

Главни активности на оваа канцеларија се зачленување на општина Тетово во регионалната , меѓународната  и глобалната мрежа како и воспоставување на добри односи, соработка и реализација на заеднички проекти со:
• Градови од соседни држави и главни градови во регионот
• Градови на  држави кандидати за зачленување во ЕУ
• Градови на држави членки на ЕУ
• Градови кој се наоѓаат надвор од европскиот континент

Пристапот кон Канцеларијата за меѓународни односи:
iroffice@tetova.gov.mk

 
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014