Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Општина
 Претпријатија и едници
 
Градоначалник на општината
Совет на Општина
Администрација на Општината
Претпријатија и едници
 
JП “Градски Паркинг”-ТетовоJП “Градски Паркинг”-Тетово е јавно претпријатие  кое се занимава со одржување на јавните паркиралишта и тоа, отворени паркинзи (зонско) и тие од затворен тип, со  воспоставување ред во сообраќајот, поефикасна употреба на секое паркинг место, подобрување на условите за движење на возилата на итните служби и сл. ЈП “Градски Паркинг”-Тетово  e oсновано од страна на Советот на општина Тетово на седница одржана на 18.11.2014-та година.

Во Тетово функционира паркинг од два типа, отворен, односно зонско паркирање и затворен тип. Зонското паркирање е поделено на подзони. Зона А се дели на А1,  А2  и А3, додека зона Б е поделена на Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 и Б7.

Вкупниот број на паркинг места во Тетово е:

 

ЗОНСКO ПАРКИРАЊЕ

 

ЗОНА А1 - 50 паркинг места

ЗОНА А2 - 143 паркинг места

ЗОНА А3 - 12 паркинг места

 

ЗОНА Б2- паркинг места  ( во тек е рекнструција на патот, според планот предвидени се 32 паркинг места)

ЗОНА Б3-91 паркинг места

ЗОНА Б4-86 паркинг места

ЗОНА Б5-49 паркинг места

ЗОНА Б6-40 паркинг места

ЗОНА Б7-19 паркинг места

 

 

ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ

 

Претпријатието менаџира со 4 затворени паркинзи.

 

П1-(ЛИРИЈА)  - 80 паркинг места

П2-(КАСТЕЛО) - 75 паркинг места

П3-(ТИВОЛИ) - 85 паркинг места

П4-(ЗЕЛЕН ПАЗАР) - 34 паркинг места

 

Во ЈП “Градски Паркинг” се вработени 58 лица.

Директор на  ЈП “Градски Паркинг” - Тетово е Игор Додевски.

Контакт телефон- 044 511 111

e-mail: tetovaparking@gmail.com
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014