Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Документи
 Урбанистички планови
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
Урбанистички план БУ-81Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето на "ИДЕА ГРОУП ДООЕЛ - Тетово" поднесено под број 10-9762/1 од 29.09.2021 година преку ополномоштениот ДПУП " ИДЕА ГРОУП "ДОО - Тетово (полномоштво УЗП бр.4396/2019 од 17.09.2019) за одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, бр.32/2020 година).

РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНСКА ПРОГРАМА

ПЛАНСКА УРБАНИСТИЧКА ПРОГРАМА
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014