Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Документи
 Урбанистички планови
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
Предлог урбанистички план вон населено место за викенд-населбаВрз основа на член 35 став (3) од Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14 44/15, 193/15, 31/16.163/16) и Одлука со бр. 10-1008/1 од 23.01.2023 Градоначалникот на Општина Тетово, го дава следното:

 

Предлог урбанистички план вон населено место за викенд-населба на СРЦ Попова Шапка, КО Лисец и КО Гајре општина Тетово со план на парцелација на Блок 1, Блок 3,Блок 5 и Блок 12 (2017-2027)

Соопштение за организирање на повторно Јавна презентација и Јавна анкета за Урбанистички План Вон населено место за викенд-населба на СРЦ Попова Шапка, КО Лисец и КО Гајре општина Тетово со план на парцелација на Блок 1, Блок 3,Блок 5 и Блок 12 (2017-2027)

АНКЕТЕН  ЛИСТ  
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014