Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

Dokumente
Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
 
Projekti Urbanistik për zhvillimin e ndërtimit GP 4
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar sipas kërkesës për miratimin e Projektit Urbanistik të dorëzuar nga SHPUP "GEO-INXHINERING" SHKPK me nr. tek. 40-10/2022 me ç'rast në bazë të nenit 62, paragrafi 10 nga Ligji për Planifikim Urbanistik ( Gaz. Zyrtare e RMV-së Nr.30/2020 jep siç vijon:
 
Vërtetim
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar pas kërkesës për miratimin e Projektit urbanistik të dorëzuar nga "PIKA ARKITEKT" SHPKNJT Tetovë, me nr.tekn. UP-03/2021 me ç’rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020), jep siç vijon:
 
Projekt urbanistik pk.909, 910, 911, 920 KK Gajre
 
Projekt Urbanistik pk.1339
 
Plani urbanistik për infrastrukturë
 
Planet gjenerale urbanistike
 
Planet e detajuara urbanisitike
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014