Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

Dokumente
Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
 
Buxheti
BILANSI I SHPENZIMEVE NE NIVELIN E ZERIT
 
Buxheti
BILANSI I TE HYRAVE NE NIVELIN E ZERIT
 
BUXHETI
Faqja e parë e buxhetit të komunës së Tetovës për vitin 2020
 
Raport vlerësimi për rehabilitimin e rrugës Tetovë - Kodra e Diellit (Anglisht)
Raporti për vlerësim ambiental dhe shoqëror për rehabilitimin e rrugës regjionale R-1209 Tetovë - Kodra e Diellit (Anglisht)
 
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KOMUNËN E TETOVËS
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KOMUNËN E TETOVËS
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2019
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2019
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018, Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve.
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2016
 
Llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2016
 
Llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2015
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2017
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM, nr. 5/2002) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale
 
Statuti i Komunës
 
Strategjia e zhvillimit lokal
 
Ligji per zonat zhvillimit teknologjik industrial
 
Mjedisi jetësor dhe planifikimi hapësinor
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014